Biểu tượng chính cho Ấn Độ giáo được gọi là gì?

Biểu tượng chính cho Ấn Độ giáo được gọi là gì?

Một trong những biểu tượng chính của Ấn Độ giáo được gọi là "Aum" hoặc "om". Nó đại diện cho một âm thanh thiêng liêng trong tôn giáo.

Âm thanh rất linh thiêng vì nó phản ánh đấng đã tạo ra vũ trụ. Ba âm tiết trong từ "aum" là tượng trưng cho các bộ ba quan trọng khác trong vũ trụ, chẳng hạn như Trái đất, thiên đường và bầu khí quyển hoặc ba vị thần chính trong Ấn Độ giáo là Brahma, Shiva và Vishnu. Từ này cũng đại diện cho ba trạng thái của ý thức, thức, mơ và ngủ sâu, với biểu tượng đại diện cho một trạng thái khác, trạng thái nhận thức tâm linh. Trong Ấn Độ giáo, nó được sử dụng như một bài tụng kinh, một cách thiền định.