Cho Tiền Cho Giáo Hội Được Gọi Là Gì?

Tặng tiền cho nhà thờ thường được gọi là tiền thập phân hoặc cúng dường. Định nghĩa về phần mười là phần mười của thu nhập được dành cho nhà thờ và đôi khi được coi là một phần bắt buộc để trở thành một thành viên nhà thờ. một món quà là bất kỳ số tiền quyên góp nào mà một người muốn đóng góp.

Nói chung, phần mười được coi là 10 phần trăm đầu tiên của thu nhập trước thuế của một người. Một số nhà thờ xem đó là mệnh lệnh của Chúa. Phần mười được sử dụng để hỗ trợ nhà thờ. Lễ vật cho nhà thờ có thể là bất kỳ số tiền nào và không nhất thiết phải có. Một số người có thể chọn dâng lễ vật ngoài phần mười của họ.