Ví dụ về độ hòa tan là gì?

Ví dụ về độ hòa tan là gì?

Một ví dụ về tính hòa tan là thực tế là đường rất dễ hòa tan trong nước. Tuy nhiên, trong một chất lỏng khác, chẳng hạn như rượu metylic, nó chỉ hòa tan được một phần.

Độ hòa tan được định nghĩa là lượng chất tan sẽ hòa tan trong một lượng dung môi cụ thể. Hầu hết các chất tan thay đổi với các dung môi khác nhau. Trong ví dụ được sử dụng ở trên, đường là chất hòa tan và dung môi là rượu metylic và nước.

Theo HowStuffWorks, độ hòa tan khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào trạng thái của vật chất, nhiệt độ và áp suất. Ví dụ, hầu hết chất rắn và chất lỏng tăng độ hòa tan ở nhiệt độ cao hơn, nhưng trong cùng một tình huống, chất khí giảm độ hòa tan. Tuy nhiên, dưới áp suất, các chất khí trở nên dễ hòa tan hơn.

Một ví dụ về điều này sẽ là đồ uống có ga. Đồ uống như soda được đóng chai dưới áp suất vì khí dễ hòa tan hơn ở trạng thái này. Khi áp suất được giải phóng bởi ai đó mở bình chứa, carbon dioxide ngay lập tức bắt đầu mất khả năng hòa tan và bắt đầu thoát ra ngoài.

Dựa trên các đặc tính này, có một số ví dụ về độ hòa tan. Ví dụ, muối có thể hòa tan trong nước, nhưng nó không hòa tan trong dầu. Có thể thêm cả kem và đường vào cà phê vì cả hai đều hòa tan trong thức uống. Một ví dụ khác về khả năng hòa tan trong không khí: oxy hòa tan trong nitơ.