Từ "khủng long" có nghĩa là gì?

Từ "khủng long" có nghĩa là gì?

Từ "khủng long" có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp; nó được dịch một cách lỏng lẻo là "con thằn lằn khủng khiếp" từ các từ gốc "deinos," có nghĩa là "khủng khiếp" hoặc "tuyệt vời một cách đáng sợ" và "sauros," nghĩa là "thằn lằn" hoặc "loài bò sát". Ngài Richard Owen, người đàn ông người đã tạo ra đơn vị phân loại này, dự định từ "khủng khiếp" để ám chỉ điều gì đó gây kinh ngạc và tráng lệ hơn là điều gì đó đáng sợ và kinh hoàng.

Một hệ quả có lẽ không lường trước khác của tên Owen là thực tế nó ngụ ý rằng khủng long là thằn lằn, mà chúng không phải; chúng là loài bò sát. Owen, người chính thức đặt tên này vào năm 1842, biết rằng khủng long không phải là thằn lằn, nhưng ông cho rằng thằn lằn và khủng long bằng cách nào đó có liên kết di truyền.