Cuộc Đổ Bộ Lớn Nhất Trong Lịch Sử Quân Sự?

Cuộc Đổ Bộ Lớn Nhất Trong Lịch Sử Quân Sự?

Cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử do Lực lượng Đồng minh tiến hành vào ngày 6 tháng 6 năm 1944. Chiến dịch được tiến hành trên bờ biển nước Pháp nhằm chống lại các vị trí do quân đội Đức nắm giữ.

Cuộc xâm lược diễn ra vào ngày này được gọi là Chiến dịch Overlord và thường được gọi là "Ngày D". Cuộc xâm lược yêu cầu sử dụng hơn 5.000 tàu, chở hơn 150.000 binh sĩ Đồng minh cũng như một lượng lớn thiết bị quân sự. Mặc dù thương vong nặng nề, cuộc tấn công đã thành công. Lực lượng Đồng minh đã có thể thành lập bờ biển và buộc quân đội Đức phải rút lui sâu hơn vào đất liền.