Các tôn giáo chính ở Châu Phi là gì?

Các tôn giáo chính ở Châu Phi là gì?

Các tôn giáo chính ở Châu Phi bao gồm Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo, Do Thái giáo và tôn giáo truyền thống của Châu Phi. Tôn giáo truyền thống của Châu Phi bao gồm tất cả các niềm tin tôn giáo của người bản địa Châu Phi.

Hầu hết các tôn giáo có tổ chức của châu Phi đã được đưa đến đất nước từ những người châu Âu và những người định cư nước ngoài khác. Tôn giáo truyền thống của châu Phi vẫn còn phổ biến khắp châu Phi và bắt nguồn từ niềm tin của tổ tiên người Trung và Tây Phi.

Hơn 100 triệu người châu Phi vẫn tuân theo các tôn giáo truyền thống của châu Phi. Họ thờ các vị thần phụ như Da, Ogoun, Mbari, Esu và Agwu, và những vị thần này phục vụ các vị thần khác, quan trọng hơn như Roog, Olodumare, Nyame và Chukwu. Mỗi vị thần đều có linh mục hoặc nữ tư tế của riêng họ.

Trong tôn giáo của người châu Phi, tổ tiên và người già đi đôi với nhau. Những người theo con đường tôn giáo này tin vào việc tôn trọng người lớn tuổi của họ và tin rằng những người lớn tuổi có mối liên hệ tôn giáo chặt chẽ với tổ tiên. Tổ tiên thường được coi là tử tế trừ khi một người đã đi sai đường trong cuộc đời của mình. Sau đó, tổ tiên sẽ gây ra một bệnh nhẹ cho người đó như một lời cảnh báo. Nếu tổ tiên không hài lòng hoặc tức giận, người ta sẽ dâng thịt hoặc bia để xoa dịu.

Mặc dù có nhiều người châu Phi tuân theo các tôn giáo truyền thống, nhưng đa số theo các tôn giáo Cơ đốc giáo hoặc Hồi giáo. Khoảng 40% dân số Châu Phi theo một trong những tôn giáo này và nhiều người kết hợp Cơ đốc giáo hoặc Hồi giáo với các tập tục truyền thống hơn.