Organelle nào không có màng kép?

Lysosome là bào quan được liên kết bởi một màng duy nhất. Lysosome sản xuất các enzym thủy phân, là các protein xúc tác được tế bào sử dụng để tiêu hóa các phân tử từ kháng nguyên, các bào quan khác, đường phức hợp và protein.

Quá trình tiêu hóa bắt đầu khi các phần tử lạ xâm nhập vào tế bào. Các enzym được giải phóng bởi lysosome sẽ phá vỡ các phân tử phức tạp bên trong các hạt này. Lysosome cũng có thể trải qua quá trình tiêu hóa bằng cách phá vỡ các tổ chức tế bào để lấy chất dinh dưỡng khi nguồn thức ăn khan hiếm. Việc lysosome không có khả năng sản xuất các enzym cụ thể hoặc phá vỡ các phần tử lạ là dấu hiệu của các tình trạng y tế nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh Tay-Sachs và bệnh Gaucher.