Thanh công cụ Chuẩn là gì?

Thanh công cụ Chuẩn là gì?

Thanh công cụ tiêu chuẩn bao gồm tất cả các công cụ hoặc biểu tượng được sử dụng phổ biến nhất trong một phần mềm. Thanh công cụ này thường nằm bên dưới thanh trình đơn trên cùng.

Trong Microsoft Word, thanh công cụ tiêu chuẩn có các nút để tạo tài liệu mới, mở tài liệu và lưu tài liệu, cũng như các công cụ khác như để cắt và dán. Các phím tắt như thế này rất hữu ích khi một người sử dụng Microsoft Word và các thanh công cụ chính xác được hiển thị có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Một thanh công cụ khác trong Microsoft Word là thanh công cụ định dạng, nằm bên dưới thanh công cụ chuẩn và có các menu thả xuống để chọn loại phông chữ và cỡ chữ, cùng với các nút để in đậm, in nghiêng và gạch chân văn bản; thiết lập căn chỉnh trang; và thay đổi màu phông chữ, trong số các tùy chọn định dạng khác.