Chim cút sống ở đâu?

Chim cút sống ở đâu?

Chim cút, được chia thành các nhóm Thế giới cũ và Thế giới mới, với các loài sống trên khắp Bắc và Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông và Châu Á. Chim cút thích môi trường sống thoáng với cây cối rậm rạp để cung cấp chúng có sự che chở của những kẻ săn mồi.

Có thể lấy một loài chim trò chơi, chim cút lông đen phía bắc, làm đại diện cho cả nhóm. Chúng có phạm vi rộng, từ Canada đến Guatemala, và khắp vùng đông nam Hoa Kỳ. Nông nghiệp của những người định cư trong phạm vi của họ đã vô tình làm cho số lượng của họ tăng lên rất nhiều. Khi rừng bị chặt phá, môi trường sống mở là hoàn hảo cho các loài chim. Những thay đổi trong việc sử dụng đất kể từ khi định cư ở châu Âu đã làm giảm phạm vi của chúng, vì chúng không thích nghi tốt với cuộc sống đô thị.