Tại sao Thương mại Quốc tế lại quan trọng?

Thương mại quốc tế cho phép mọi người trả ít tiền hơn cho các sản phẩm. Một số khu vực trên thế giới có thể sản xuất sản phẩm với số tiền ít hơn. Các lĩnh vực khác nổi trội trong việc sản xuất các sản phẩm sáng tạo, cao cấp.

Chi phí lao động ở Trung Quốc, Ấn Độ và các khu vực khác trên thế giới thấp hơn các quốc gia phát triển và họ có thể sản xuất các mặt hàng với mức giá thấp hơn. Ngay cả sau khi bao thanh toán vào chi phí vận chuyển, các sản phẩm mà họ sản xuất càng rẻ hơn và kết quả là mọi người trên thế giới phải trả ít hơn. Thương mại quốc tế tạo điều kiện cho những khoản tiết kiệm này.

Mặt khác, Hoa Kỳ, Nhật Bản và phần lớn Tây Âu có cơ sở nhân viên được đào tạo tốt và cơ sở hạ tầng cần thiết để đổi mới và tạo ra các sản phẩm mới. Những sản phẩm này chủ yếu được sử dụng ở các nước phát triển, nhưng chúng cũng mang lại lợi ích cho các quốc gia đang phát triển. Ví dụ, máy tính rẻ tiền cho phép người dân ở các quốc gia nghèo hơn truy cập Internet.

Tuy nhiên, thương mại quốc tế có thể gây ra các vấn đề ngắn hạn và dài hạn. Thế giới phát triển không còn nhiều công việc sản xuất đòi hỏi kỹ năng thấp như trước đây nữa. Ngoài ra, các quốc gia đang phát triển ít có khả năng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, vì họ không thể chi tiêu nhiều như các công ty ở các quốc gia giàu có hơn. Tuy nhiên, việc tiết kiệm chi phí và những đổi mới do thương mại quốc tế mang lại được nhiều người tin rằng sẽ giải quyết được những vấn đề này.