Tại sao Hạt nhân được gọi là Trung tâm Điều khiển của Tế bào?

Tại sao Hạt nhân được gọi là Trung tâm Điều khiển của Tế bào?

Nhân có thể được coi là trung tâm điều khiển của tế bào nhân thực vì nó chứa hầu hết vật chất di truyền mang các chỉ dẫn cho hoạt động của tế bào. Bên trong nhân, DNA chỉ đạo trình tự của các bước hóa học cần thiết để tổng hợp protein và theo cách thức hoạt động của protein, nó kiểm soát sự trao đổi chất của phần còn lại của tế bào.

Bên trong nhân tế bào có một phân tử dài gọi là DNA. Sợi vật liệu di truyền này chứa các chỉ dẫn cần thiết để xây dựng một cơ thể, ảnh hưởng đến hành vi của nó và thúc đẩy hoạt động hóa học của chính tế bào. Những hướng dẫn này được mã hóa thành một chuỗi nucleotide được gọi là gen có thể được đọc bởi các chuỗi nucleotide đơn được gọi là RNA thông tin. Messenger RNA đọc ra trình tự hướng dẫn được mã hóa trong DNA, thay đổi hình dạng của nó để đáp ứng với trình tự chính xác mà nó đã đọc và chuyển ra khỏi nhân để hướng dẫn bộ máy bên trong tế bào các bước cần thiết để tổng hợp protein. Một số protein này giúp tiêu hóa thức ăn, một số xây dựng hoặc phá hủy các protein khác và một số hữu ích trong việc vận chuyển hóa chất qua thành tế bào. Hầu hết mọi hành động mà tế bào thực hiện theo một cách nào đó đều bị ảnh hưởng bởi DNA của nhân.