Quần xã sinh vật trên cạn nào có sự sống đa dạng nhất?

Quần xã sinh vật trên cạn nào có sự sống đa dạng nhất?

Quần xã sinh vật rừng mưa nhiệt đới có sự sống đa dạng nhất trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn. Theo Nature Education, người ta ước tính rằng quần xã sinh vật rừng nhiệt đới chứa hơn một nửa số loài trên cạn. Trái đất.

Trong số 250.000 loài thực vật có mạch được mô tả, khoảng 170.000 loài xuất hiện trong quần xã sinh vật nhiệt đới. Quần xã sinh vật rừng nhiệt đới bao gồm một số tiểu quần xã, bao gồm rừng mưa thường xanh, rừng rụng lá theo mùa, rừng mây nhiệt đới và rừng ngập mặn. Các quần xã sinh vật rừng nhiệt đới nằm ở những nơi tập trung vào đường xích đạo. Nam và Trung Mỹ chứa một nửa diện tích rừng nhiệt đới của Trái đất. Khí hậu trong quần xã sinh vật rừng mưa nhiệt đới có ít sự thay đổi theo mùa với lượng mưa hàng năm cao và nhiệt độ ấm tương đối ổn định.