Phần còn lại Ban đầu là gì?

Hài cốt gốc là những phần còn lại hóa thạch không thay đổi của động vật và thực vật. Chúng có thể bao gồm những thứ như động vật bị mắc kẹt trong băng và côn trùng được hóa thạch trong nhựa, chẳng hạn như hổ phách.

Hóa thạch có nhiều loại khác nhau. Bên cạnh những hài cốt ban đầu, cũng có những hài cốt được thay thế, trong đó một phần hoặc toàn bộ động thực vật đã bị thay thế bởi các chất khoáng theo thời gian. Khuôn và phôi là các loại hóa thạch khác. Điều này xảy ra khi nấm mốc của tất cả hoặc một phần của thực vật hoặc động vật được tạo ra từ bùn, trầm tích hoặc khoáng chất. Hóa thạch dấu vết là những hóa thạch chỉ đơn giản chứa bằng chứng về sự tồn tại của một sinh vật.