Chăn nuôi du mục là gì?

Chăn gia súc du mục hay còn gọi là mục vụ du mục, là một tập quán đòi hỏi việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác cùng với gia súc để tìm kiếm đồng cỏ. Những người chăn gia súc bán gia súc của họ để lấy những sản phẩm mà họ không sản xuất và họ cũng phụ thuộc vào động vật để kiếm thức ăn.

Những người chăn gia súc du mục phổ biến ở Châu Á, Châu Phi và Châu Âu. Những người chăn gia súc có xu hướng chăn nuôi kém chất lượng, và họ sống trên nhiều mẫu đất. Ở Châu Phi, Người du mục nuôi dê, lạc đà, cừu và gia súc. Họ phụ thuộc vào động vật để lấy da sống, thịt và sữa. Người Fulani ở Nigeria dựa vào gia súc để lấy sữa, nhưng không giết mổ động vật để lấy thịt thường xuyên. Ngày nay, một số người du mục làm nghề nông.