Krypton có bao nhiêu proton?

Krypton có bao nhiêu proton?

Có 36 proton và 36 electron trong nguyên tố krypton. Nó là nguyên tố số 36 trong bảng tuần hoàn và có khối lượng là 83,8 gam /mol.

Krypton được xếp vào loại khí quý và nằm trong nhóm 18 trong bảng tuần hoàn. Nó được phát hiện ở Anh vào năm 1898 bởi Sir William Ramsay và Morris Travers sau khi họ làm bay hơi không khí lỏng và cô lập nguyên tố. Nó là một chất khí không màu, không mùi và không vị, được tìm thấy ở một lượng nhỏ trong môi trường. Nó có thể được phân lập bằng cách chưng cất trong các phòng thí nghiệm hóa học và thường được sử dụng trong đèn huỳnh quang và nhiếp ảnh.