BaSO4 có tan trong nước không?

Bari sunphat, hoặc BaSO4, không hòa tan trong nước. Nó là một chất rắn kết tinh màu trắng. Bari sunfat là một hợp chất hữu cơ không mùi, không tan trong hầu hết các axit và bazơ và chỉ tan trong axit sunfuric đặc, nóng. Bari sulphat không được coi là độc hại.

Bari sunphat là một hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy thấp. Nó trơ và có tỷ trọng cao. Nó được lấy thương mại từ quặng của nó, barit. Bari sunphat là một loại muối và được sử dụng trong sản xuất sơn, nhựa thông, cao su và nhựa. Khi nó cháy, nó tạo ra ngọn lửa màu xanh lá cây. Vì lý do này, nó được sử dụng trong pháo để tạo ra hiệu ứng phát sáng.