Mất bao lâu để một con chim rời khỏi tổ?

Mất bao lâu để một con chim rời khỏi tổ?

Hầu hết các loài chim biết hót đều sẵn sàng rời tổ trong vòng hai đến ba tuần sau khi nở, nhưng một số loài chim ăn thịt vẫn ở trong tổ từ 8 đến 10 tuần. Chim tiền sinh ra có đầy đủ lông và di động và sẵn sàng rời tổ trong vòng vài giờ sau khi nở.

Chim sơn ca và hầu hết các loài chim biển đều sinh ra những con non có lòng vị tha. Chúng bất lực, không có lông và mù, và hoàn toàn phụ thuộc vào chim bố mẹ để kiếm thức ăn và hơi ấm. Vịt và nhiều loài chim bờ biển có tính chất ưu việt khi mới sinh. Không có gì lạ khi nhìn thấy vịt con kiếm ăn cùng mẹ chỉ vài giờ sau khi nở. Chim ưu tiên có thời gian ấp trứng lâu hơn chim tốt, cho phép phát triển chức năng vận động và giác quan vượt trội.