Ngày ngắn nhất trong năm được gọi là gì?

Ngày ngắn nhất trong năm được gọi là gì?

Ngày ngắn nhất trong năm được gọi là ngày đông chí. Ngày đông chí xảy ra vào ngày 21 tháng 12 ở Bắc bán cầu.

Độ dài của ngày là do hành tinh nghiêng. Điều này làm cho đường đi của mặt trời thấp hơn trên bầu trời. Nó cũng có nghĩa là mặt trời không mọc trực tiếp ở phía đông cũng như không lặn chính xác ở phía tây. Nó tăng lên và đặt nhiều hơn về phía nam của những hướng đó. Mỗi ngày sau đông chí, mặt trời di chuyển cao hơn một chút trên bầu trời, kéo dài những ngày dẫn đến hạ chí trong tháng 6.