Tắc Kè Sống Ở Những Loại Môi Trường Nào?

Tắc kè đã học cách thích nghi và sống trong các môi trường sống như sườn núi lạnh giá, rừng và sa mạc. Có thể tìm thấy tắc kè sống trong những môi trường sống này ở hầu hết mọi lục địa trên thế giới, ngoại trừ của Nam Cực. Có rất nhiều loài tắc kè sống trên khắp thế giới, trong đó phần lớn sống về đêm và hoạt động mạnh nhất vào ban đêm.

Một số tắc kè hoạt động ban ngày, có nghĩa là chúng hoạt động nhiều hơn vào ban ngày. Những con tắc kè này săn mồi côn trùng và cũng sẽ ăn trái cây và tiêu thụ mật hoa để duy trì sự sống. Tắc kè có khả năng tự ngụy trang và hòa nhập với môi trường khi bị kẻ thù đe dọa.