Nhôm là kim loại hay phi kim loại?

Nhôm là kim loại có màu bạc và rất nhẹ. Nhôm chiếm 8,1% vỏ Trái đất, khiến nó trở thành nguyên tố phong phú thứ ba. Kim loại này phản ứng quá mạnh nên không thể tìm thấy ở dạng tự do trong tự nhiên, nhưng nó có trong các khoáng chất khác nhau.

Các đặc tính vật lý của nhôm khiến nó trở nên hấp dẫn trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong ngành công nghiệp máy bay. Nhôm được sử dụng trong thân máy bay vì nó rất nhẹ. Nó dẫn điện tốt, vì vậy nó thường được sử dụng trong các dây dẫn điện khổng lồ. Khối lượng nhôm tạo điều kiện cho việc xây dựng các dây dẫn lớn hơn vì trọng lượng không phải là yếu tố hạn chế.

Do tính chất phản chiếu của nhôm, nó đã được sử dụng trong đồ trang sức và gương. Nhôm có thể được cuộn thành tấm và rẻ hơn và dễ tái chế hơn nhiều kim loại khác. Nó đã thay thế giấy thiếc trong việc bảo vệ thực phẩm.