Mèo trưởng thành ở độ tuổi nào?

Hầu hết mèo đã trưởng thành hoàn toàn khi được 2 tuổi. Tuy nhiên, một số giống mèo lớn hơn, chẳng hạn như Maine Coon, có thể không phát triển hoàn toàn cho đến khi 4 tuổi. Khi được 1 tuổi, "tuổi" sinh học của mèo tương đương với 15 tuổi của con người.

Mèo con từ 4 tháng tuổi có thể có khả năng sinh sản. Do tốc độ phát triển nhanh chóng trong vài tháng đầu đời, nên cho mèo ăn thức ăn đặc biệt dành cho mèo con cho đến khi chúng được khoảng 6 tháng tuổi, lúc đó chúng có thể chuyển sang thức ăn thông thường cho mèo.

Mèo con được cai sữa khoảng 6 tuần tuổi nhưng phải ở với mẹ cho đến khi chúng được 4 tháng tuổi. Trong môi trường hoang dã, mèo thường ở với mẹ cho đến khi chúng được ít nhất một tuổi.