Làm thế nào để bạn chuyển đổi từ Cc sang Oz?

Làm thế nào để bạn chuyển đổi từ Cc sang Oz?

Lúc đầu, việc chuyển đổi từ centimet khối sang ounce có thể cảm thấy đáng sợ, đặc biệt là khi bạn đang xử lý một số lập phương và sau đó cố gắng chuyển nó sang một đơn vị đo lường khác. Một cm khối tương đương với 1 mililit. Nếu bạn biết điều đó, thì bạn có thể sử dụng hệ số chuyển đổi từ mililit sang ounce, trong đó 1 mililit bằng 0,0338 ounce hoặc 1 ounce bằng 29,57 mililit.

  1. Viết phương trình chuyển đổi

    Ví dụ: hãy thử chuyển đổi 7 mililit (tương đương với 7 cm khối) sang ounce. Đặt vấn đề dưới dạng 7 mililit x 1 ounce /29,57 mililit. Hoặc, sử dụng hệ số chuyển đổi khác: 7 mililit x 0,0338 ounce /1 mililit.

  2. Hủy các yếu tố chung

    Các yếu tố phổ biến ở đây là các đơn vị tương ứng. Chúng phải được hủy bỏ vào thời điểm này để tiếp tục giải quyết vấn đề. Trong cả hai ví dụ, mililit là thừa số chung vì chúng xuất hiện ở vế nghịch đảo của phân số ở các vế đối diện của dấu nhân. Sau khi hủy, các biểu thức là 7 x 1 ounce /29,57 hoặc 7 x 0,0338 ounce. Bạn không cần sử dụng số 1 làm mẫu số trong ví dụ thứ hai vì số 1 luôn được ngụ ý.

  3. Giải phương trình

    Bước cuối cùng chỉ cần thực hiện phép toán. Hãy chắc chắn mang theo đơn vị còn lại, trong trường hợp này là ounce, cho câu trả lời của bạn. 7 x 1 ounce /29,57 = 0,237 ounce. 7 x 0,0338 ounce = 0,237 ounce.