Màu xanh hoàng gia là màu gì?

Màu xanh hoàng gia chứa cường độ màu là 0 đỏ, 35 xanh lục và 102 xanh lam, dựa trên thang cường độ màu RGB. Thang đo RGB ấn định giá trị từ 0 đến 255 dựa trên cường độ của ánh sáng đỏ, lục và lam trong mỗi màu.

Theo Find the Data, các sản phẩm sơn thương mại của Sherwin Williams và Pantone có màu xanh dương. Sherwin Williams "Loyal Blue" có màu 92 tương tự với màu xanh hoàng gia, trong khi màu sơn số 281 của Pantone có độ trùng khớp 97%. Các sắc thái của màu xanh lam tương tự như màu xanh hoàng gia bao gồm xanh lam đậm, xanh hải quân và xanh không quân.