Hệ sinh thái sa mạc như thế nào?

Hệ sinh thái sa mạc như thế nào?

Có hai loại sa mạc: ôn đới hoặc lạnh và cận nhiệt đới hoặc nóng, mang lại cho các sa mạc nhiều hơn một loại hệ sinh thái. Có những điểm tương đồng là cả hai đều có lượng mưa ít hơn 10 inch một năm, và không khí nói chung khô ở cả hai loại quần xã sinh vật. Việc thiếu nước ở một trong hai loại sa mạc khiến chúng trở nên khắc nghiệt đối với con người hoặc sinh vật sống ở đó.

Sự khác biệt trong hai loại sa mạc cũng nhiều như những điểm tương đồng. Các sa mạc ôn đới, như Nam Cực, rất lạnh. Nhiệt độ ở những khu vực này có thể trở nên đủ lạnh để giết một người. Các loài động vật sống trong những sa mạc này đã thích nghi về mặt thể chất qua nhiều năm để có thể sống sót qua cái lạnh bằng cách có thêm lớp mỡ, hoặc cần ít năng lượng và thức ăn hơn để tồn tại. Các loài động vật sống ở các sa mạc cận nhiệt đới có sự thích nghi ngược lại. Những con vật đó đã thích nghi để chịu được nhiệt độ cao hơn và nắng gắt.

Thực vật và động vật ở cả hai loài động vật đều phải thích nghi để tồn tại trên lượng nước ít hơn so với những loài sống trong quần xã sinh vật khác. Nhiều loài động vật sống ở các sa mạc cận nhiệt đới cũng đã thích nghi với việc sống về đêm để có thể tránh được nhiệt độ cao hơn trong ngày. Điều này cũng có nghĩa là những động vật sống về đêm này phải thích nghi với nhiệt độ ban đêm lạnh hơn của sa mạc.