Gậy Meter được sử dụng để làm gì?

Gậy Meter được sử dụng để làm gì?

Que đo là một thước lớn được sử dụng để đo kích thước hoặc khoảng cách bằng cách sử dụng thang mét. Các số đo được cung cấp trên thước đo là cm (100 cm tính bằng mét) và milimét (1.000 mm tính bằng mét). Một số que đo cũng cung cấp các gia số đo bằng inch để so sánh.

Có thể sử dụng que đo để vẽ các đường thẳng cho mục đích nghệ thuật hoặc vẽ phác thảo. Chúng thường được tìm thấy trong các phòng học khoa học và toán học, nơi cần phải đo đạc cẩn thận các đối tượng. Có thể dùng que đo để đo chiều sâu của đất, chiều cao của bông hoa hoặc chiều rộng của cái bàn.