Đồng hồ bỏ túi được phát minh khi nào?

Đồng hồ bỏ túi được phát minh khi nào?

Đồng hồ bỏ túi được phát triển bởi nhà phát minh người Đức Peter Heinlein, người đã phát triển làn sóng đồng hồ bỏ túi đầu tiên vào năm 1524. Tuy nhiên, những chiếc đồng hồ ban đầu được đeo như một mặt dây chuyền quanh cổ. Charles II đã phổ biến việc bỏ đồng hồ vào túi vào năm 1675.

Heinlein là người đầu tiên sản xuất đồng hồ không yêu cầu trọng lượng rơi làm nguồn năng lượng. Làn sóng đồng hồ bỏ túi đầu tiên của Heinlein có hình tròn và cồng kềnh. Sau khi vít được phát triển vào những năm 1550, đồng hồ trở nên phẳng hơn. Vào năm 1675, Charles II của Anh đã đặt ra xu hướng này, tạo ra một phong cách thời trang mới là mang đồng hồ trong túi thay vì đeo trên cổ. Đồng hồ bỏ túi trước những năm 1750 không chính xác, mất giờ mỗi ngày; tuy nhiên, sự phát triển của cơ cấu đòn bẩy đã giảm sai số thời gian trên đồng hồ xuống chỉ còn từ một đến hai phút mỗi ngày.