Ai phát minh ra bảng cửu chương?

Mặc dù không biết chính xác ai đã phát minh ra bảng cửu chương, nhưng các nhà khoa học biết rằng người Babylon cổ đại đã sử dụng bảng cửu chương từ khoảng năm 1800 trước Công nguyên. Bảng cửu chương cổ nhất sử dụng cơ số 10 được tìm thấy ở Trung Quốc và có từ năm 305 trước Công nguyên

Các bảng cửu chương của người Babylon cổ đại sử dụng cơ số 60 và không có giá trị cho số 0. Số của chúng dao động từ 1 đến 59, và không có dấu thập phân. Bảng cửu chương của người Babylon được phát hiện được viết trên các viên đất sét.

Các bảng cửu chương của Trung Quốc cổ đại có giá trị là số 0 và chúng được viết trên các dải tre. Bảng cửu chương cổ nhất của Trung Quốc lên tới 99,5.