Bao nhiêu người Việt Nam đã chết trong Chiến tranh Việt Nam?

Bao nhiêu người Việt Nam đã chết trong Chiến tranh Việt Nam?

Trong số liệu công bố vào năm 1995, Việt Nam tuyên bố 2 triệu dân thường thiệt mạng ở cả hai phía, trong khi 1,1 triệu lính Bắc Việt Nam và từ 200.000 đến 250.000 lính miền Nam Việt Nam đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Khoảng 58.200 người Mỹ những người lính đã chết trong khi Hoa Kỳ tham gia vào cuộc xung đột.

Các quốc gia khác cũng bị thương vong nặng nề trong Chiến tranh Việt Nam. New Zealand đã chiến đấu vì Hàn Quốc và mất khoảng ba chục binh sĩ, Australia mất hơn 500 binh sĩ và Hàn Quốc mất 3.000 quân trong cuộc chiến.

Chiến tranh Việt Nam bắt đầu do hậu quả của Chiến tranh Lạnh. trước Thế chiến thứ hai, Việt Nam là một phần của Pháp. Trong chiến tranh, đất nước đã bị Nhật Bản tiếp quản nhưng khi quân rút lui, miền Nam Việt Nam trở lại quyền kiểm soát của Pháp trong khi miền Bắc Việt Nam trở thành tài sản của những người Trung Quốc không cộng sản. Trong thời gian làm việc với Trung Quốc, sự ủng hộ ngày càng tăng đối với lãnh tụ Trung Quốc Hồ Chí Minh, và khi người Pháp tuyên bố ý định chiếm lại miền Bắc Việt Nam, những người ủng hộ Hồ Chí Minh sẽ phải chiến đấu để giữ lại nền độc lập của họ. Quân đội miền Bắc Việt Nam được gọi là Việt Minh.

Hoa Kỳ gửi đợt quân đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 3 năm 1965 và đến năm 1968, hơn 540.000 quân đã đóng quân trên khắp khu vực. Các binh sĩ vẫn ở trong khu vực cho đến khi Tổng thống Richard Nixon bắt đầu ra lệnh rút quân vào năm 1969. Các binh sĩ Hoa Kỳ vẫn ở lại khu vực này cho đến năm 1973.