Diphosphorus Pentoxide là gì?

Điphotpho pentoxit là tên thay thế cho hợp chất pentoxit phốt pho, P2O5, là một chất rắn màu trắng, tinh thể, hoạt động như một chất hút ẩm. Các tên thông thường khác của pentoxit phốt pho bao gồm anhydrit phốt pho và phốt pho (V ) oxit.

Đặc tính khử nước của phosphorous pentoxide đủ mạnh để gây bỏng hóa chất nghiêm trọng khi tiếp xúc với da, mắt, đường tiêu hóa hoặc phổi. Nó tạo ra nhiệt khi phản ứng với nước; nhiệt lượng này đủ để đốt cháy các vật liệu dễ cháy. Bản thân pentoxit photphoric không dễ cháy.

Kể từ năm 2014, nó không được chính phủ liên bang phân loại hợp pháp là vật liệu nguy hiểm, nhưng các quy định của tiểu bang ở Massachusetts, New Jersey và Pennsylvania đã đưa nó vào danh sách "quyền được biết". Người lao động ở các bang này có quyền biết khi nào họ đang làm việc với pentoxit phốt pho, họ phải được đào tạo về cách sử dụng an toàn và phải cung cấp Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu.

Công dụng chính của photpho pentoxit là trong các phòng thí nghiệm như một chất khử nước hóa học. Trong lịch sử, nó đã được sử dụng để tăng hiệu lực của axit photphoric, nhưng các quy trình an toàn và hiệu quả hơn đã thay thế nó trong điều chế axit photphoric hiện đại. Photpho pentoxit được tạo ra bằng cách đốt cháy nguyên tố photpho trong điều kiện có oxy; Đốt cháy phốt pho trắng ngoài không khí là đủ để tạo ra hợp chất.