Định nghĩa về điện là gì?

Định nghĩa về điện là gì?

Điện được định nghĩa là một dạng năng lượng liên quan đến dòng chuyển động của các electron, theo từ điển Merriam-Webster. Điện xuất hiện khi một nguyên tử tăng hoặc mất một electron.

Điện là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất. Năng lượng điện cho phép mọi người sưởi ấm và thắp sáng ngôi nhà của họ. Điện cũng rất quan trọng đối với hoạt động của nhiều ngành công nghiệp.

Điện xuất hiện tự nhiên trên thế giới và cũng do con người tạo ra. Một ví dụ về điện xuất hiện trong tự nhiên là sét. Một ví dụ về điện nhân tạo là việc tạo ra điện tại nhà máy điện nhờ tuabin lớn và máy phát điện.