Ưu và Nhược điểm của Đạo luật Giấc mơ là gì?

Đạo luật Giấc mơ gây tranh cãi có nhiều ưu và nhược điểm. Những ưu điểm bao gồm việc mở rộng cơ hội cho những người trẻ tuổi đã trưởng thành và học tập ở Hoa Kỳ nhưng không có cơ chế để có được tư cách pháp nhân. Nhược điểm bao gồm khả năng luật có thể khuyến khích làn sóng nhập cư bất hợp pháp lớn và làm suy yếu chế độ pháp quyền. Đạo luật Phát triển, Cứu trợ và Giáo dục cho Trẻ vị thành niên Nước ngoài tạo ra một con đường cho những người nhập cư bất hợp pháp trẻ tuổi trở thành công dân Hoa Kỳ.

Trung tâm Luật Di trú Quốc gia nhận thấy rằng chức năng chính của Đạo luật Giấc mơ là tạo ra con đường trở thành công dân cho những người không có giấy tờ với tư cách đạo đức tốt, những người đã lớn lên ở Hoa Kỳ và hoàn thành chương trình giáo dục trung học. Vì vậy, chuyên gia chính của Dream Act là nhân văn. Nó tìm cách ngăn chặn tình trạng bi thảm phổ biến của những người lớn lên ở Hoa Kỳ sau khi được đưa về nước khi còn là trẻ em hoặc trẻ sơ sinh nhưng sau đó bị trục xuất đến một đất nước mà họ không biết gì và ngôn ngữ của họ không nói được. Ngoài ra còn có một lợi ích thứ yếu cho quốc gia nói chung. Số lượng lao động được ghi nhận có trình độ học vấn cao hơn sẽ làm tăng doanh thu từ thuế.

Những người phản đối Đạo luật Giấc mơ chỉ ra các phân đoạn nhập cư có thể xảy ra. Tổ chức Di sản chỉ ra rằng việc cho phép cư trú tạm thời đối với những người nhập cư không có giấy tờ đáp ứng đủ điều kiện sẽ khuyến khích việc di cư và gian lận tương tự như những gì đã xảy ra sau Lệnh ân xá năm 1986.

Những ưu điểm khác được OccupyTheory lưu ý là những người nhập cư đóng góp cho nền kinh tế bằng cách nhận những công việc mà những người Mỹ khác không muốn, do đó tạo thêm thu nhập từ thuế; quân đội có một lực lượng lớn hơn các binh sĩ tiềm năng để hỗ trợ sẵn sàng cho quân đội; và các mối quan hệ trở nên bền chặt hơn do đơn vị gia đình vẫn còn nguyên vẹn.

Nhược điểm bổ sung của Đạo luật DREAM, theo OccupyTheory là chính phủ có khả năng trao thưởng cho những người không xứng đáng, bởi vì họ không làm việc vì đặc quyền; nó có thể tăng số lượng thuế mà những người Mỹ hợp pháp phải chịu để hỗ trợ việc thực thi Đạo luật; và chi phí của chính phủ có thể tăng do gánh nặng thêm cho hệ thống khi thuế thấp hơn hoặc không được trả.

Đạo luật DREAM là đạo luật lưỡng đảng do Thượng nghị sĩ Orrin Hatch và Thượng nghị sĩ Richard Durbin tiên phong, chưa được thông qua thành luật kể từ năm 2015, theo Cổng thông tin về Đạo luật Dream.