Bảy ân tứ của Đức Thánh Linh là gì?

Bảy ân tứ của Chúa Thánh Thần là sự khôn ngoan, lời khuyên, sự hiểu biết, sự hiểu biết, lòng dũng cảm, lòng mộ đạo và sự kính sợ Chúa. Giáo hội Công giáo dạy rằng những ân tứ này được truyền vào tín hữu Cơ đốc tại báp têm và được củng cố nhờ bí tích Thêm sức.

Bảy ân tứ của Đức Thánh Linh dựa trên mô tả của tiên tri Ê-sai về Đấng Mê-si: "Thần khí của Chúa sẽ ngự trên Người: thần trí và sự hiểu biết, tinh thần khuyên bảo và sức mạnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Chúa, và niềm vui của anh ta sẽ là sự kính sợ Chúa. " Sự khôn ngoan có nghĩa là Cơ đốc nhân biết yêu những thứ thuộc linh hơn vật chất. Sự hiểu biết cho biết người Kitô hữu sống đức tin như thế nào. Cố vấn có nghĩa là Cơ đốc nhân biết đúng sai và luôn chọn đúng. Lòng dũng cảm là lòng dũng cảm để làm điều thiện và chịu đựng điều ác. Kiến thức giúp Cơ đốc nhân hiểu được ý nghĩa của Đức Chúa Trời khi anh ta truyền đạt qua Kinh thánh. Hiếu đạo là lòng tôn kính sâu sắc đối với Thiên Chúa và Giáo hội của Người. Cơ đốc nhân nhận ra sự phụ thuộc hoàn toàn của mình vào Đức Chúa Trời và tiếp cận Ngài với tình yêu và sự tin cậy. Kính sợ Chúa ám chỉ nỗi sợ hãi của Cơ đốc nhân bị xa cách Đức Chúa Trời hoặc xúc phạm Ngài theo bất kỳ cách nào, chứ không phải là nỗi sợ bị trừng phạt.