Điều gì xảy ra trong nguyệt thực?

Điều gì xảy ra trong nguyệt thực?

Nguyệt thực xảy ra khi Trái đất đi qua giữa mặt trăng và mặt trời. Nguyệt thực phủ bóng lên mặt trăng do vị trí của Trái đất. Theo quan điểm của mặt trăng, Trái đất hoàn toàn chặn mặt trời.

Theo MrEclipse, có khoảng 1/2 nguyệt thực toàn phần mỗi năm, mặc dù con số có thể thấp đến 0 hoặc cao tới 3. Có cả nguyệt thực toàn phần và một phần mỗi năm, và thường có nhiều nguyệt thực một phần mỗi năm hơn toàn phần. Góc quỹ đạo của mặt trăng khiến không thể có nguyệt thực toàn phần hoặc một phần vào mỗi tháng âm lịch.

Bóng của nguyệt thực thường không làm đen hoàn toàn mặt trăng. Mặt trăng vẫn có thể nhìn thấy ngay cả khi nguyệt thực toàn phần, nhưng màu sắc của nó thay đổi và ít nhìn thấy hơn so với trước và sau khi sự kiện diễn ra.

Việc xem nguyệt thực cũng dễ dàng hơn nhiều so với nhật thực do mặt trăng và Trái đất ở gần nhau như thế nào. An toàn để xem nguyệt thực vì ánh sáng từ mặt trăng không thể làm hỏng thị lực của một người như mặt trời, ngay cả khi xảy ra nhật thực.