Năm cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh là gì?

Năm cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh là gì?

Năm cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh là Sáng thế ký, Xuất hành, Lê-vi Ký, Các con số và Phục truyền luật lệ ký. Gọi chung, chúng được gọi là Ngũ kinh hoặc Torah. Theo truyền miệng của người Do Thái và Cơ đốc giáo, chúng được Chúa sai khiến cho Môi-se và các học giả tin rằng chúng được viết bởi nhiều tác giả trong nhiều thế kỷ.

Sáng thế ký thuật lại sự sáng tạo của Đức Chúa Trời đối với thế giới, trận Đại hồng thủy, câu chuyện của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cũng như việc người Do Thái đến Ai Cập. Exodus thuật lại sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho người Do Thái thông qua Môi-se sau khi họ trốn thoát khỏi Ai Cập. Leviticus là một mô tả về luật đạo đức và chế độ ăn uống trong tiếng Do Thái. Numbers là câu chuyện về Môi-se và dân của ông bị kết án đi lang thang trong sa mạc trong 40 năm, và Phục truyền luật lệ ký kể lại sự xuất hiện của người Hê-bơ-rơ đến Đất Hứa và cái chết của Môi-se.