Có bao nhiêu đơn vị trong một panh kỷ lục Guinness?

Một lít rượu Guinness bằng 2,3 đơn vị rượu. Một đơn vị rượu bằng 10 ml rượu nguyên chất. Tại Hoa Kỳ, thuật ngữ được sử dụng là "đồ uống tiêu chuẩn" và một đồ uống tiêu chuẩn tương đương với 0,6 ounce chất lỏng của rượu nguyên chất.

Vì đồ uống có cồn có tỷ lệ phần trăm cồn khác nhau trên một thể tích, nên một đơn vị hoặc một đồ uống tiêu chuẩn của một loại đồ uống nhất định có thể khác nhau về kích thước. Một ly bia thông thường tiêu chuẩn là 12 ounce chất lỏng, trong khi đối với rượu để bàn, chỉ 5 ounce chất lỏng cho cùng một lượng rượu. Đối với rượu mạnh, chẳng hạn như rượu mạnh, thể tích của một thức uống tiêu chuẩn thậm chí còn ít hơn, chỉ 1,5 ounce chất lỏng.