Chức năng của Helicase là gì?

Chức năng của Helicase là gì?

Helicase là một loại enzyme tháo xoắn các sợi DNA. Sau khi nó tháo xoắn DNA sợi đôi, hai cặp DNA sợi đơn có sẵn để sao chép, phiên mã và dịch mã.

Helicase còn được gọi là một protein vận động do khả năng di chuyển xuống sợi DNA kép và giải nén nó thành hai sợi đơn. Trong khi tháo các sợi DNA, helicase chuyển hóa năng lượng từ ATP hoặc NTP thành năng lượng cơ học. Enzyme này là thành phần chính của quá trình sao chép, phiên mã và dịch mã DNA. Nếu không có men helicase, DNA sẽ không thể cuộn lại và trải qua cả hai quá trình và các tế bào sẽ không thể phân chia.