Cá voi có lông không?

Cá voi có lông không?

Cá voi có lông vì tất cả các loài cá voi đều là động vật có vú sống dưới nước. Thay vì có vảy như hầu hết các loài động vật biển khác, cá voi có một lớp lông mịn trên cơ thể.

Để được phân loại là động vật có vú, nó phải có những đặc điểm sinh lý nhất định. Đặc điểm đáng chú ý nhất là lông trên cơ thể. Con vật cũng phải máu nóng, thở bằng phổi thay vì mang, có tuyến vú, đẻ con sống chứ không phải trứng, có ba xương tai giữa phân biệt và có một vùng não gọi là tân vỏ não. Một số loài động vật có vú ở biển khác bao gồm cá heo, hải mã và hải cẩu.