Hổ có phải là loài ăn thịt không?

Hổ là loài ăn thịt hoặc ăn thịt, thường săn mồi các động vật lớn như hươu, nai, lợn, gia súc và thậm chí cả voi con. Chúng cũng ăn những con mồi nhỏ hơn, bao gồm cả chim, cá và bò sát, và họ tiêu thụ động vật chết nếu cần thiết.

Tính đến năm 2014, chỉ còn khoảng 3.200 con hổ còn trong tự nhiên và hầu hết chúng sống ở Ấn Độ. Có năm phân loài hổ, tất cả đều được coi là có nguy cơ tuyệt chủng: hổ Siberia, hổ Đông Dương, hổ Bengal, hổ Nam Trung Quốc và hổ Sumatra. Trong 60 năm qua, ba phân loài hổ đã tuyệt chủng: hổ Caspi, hổ Bali và hổ Java. Mặc dù việc giết hổ là bất hợp pháp, chúng vẫn bị săn bắt để lấy viên và các bộ phận cơ thể được sử dụng làm nguyên liệu trong y học cổ truyền Trung Quốc.