Moose sống ở đâu?

Moose sống ở đâu?

Moose sống ở các khu vực phía bắc của Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Môi trường sống của chúng bao gồm rừng cây lá mục và rừng rụng lá hỗn hợp ở vùng khí hậu ôn đới và cận Bắc Cực. Là loài lớn nhất trong số các loài hươu, nai sừng tấm có thể phát triển đến chiều cao gần 7 feet ở vai và nặng khoảng 1.800 pound.

Do tầm vóc của chúng, nai sừng tấm thích gặm cỏ và cây bụi cao. Vào mùa đông, nai sừng tấm ăn quả thông và cũng dùng lưỡi cạo địa y và rêu trên đá. Sau khi băng tan theo mùa, người ta có thể tìm thấy nai sừng tấm ở các hồ, sông và các khu vực đầm lầy, nơi chúng ăn các loại thực vật thủy sinh.