Bảy cảm xúc cơ bản của con người là gì?

Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ công nhận bảy cảm xúc cơ bản của con người, bao gồm vui mừng, ngạc nhiên, buồn bã, sợ hãi và khinh thường. APA cũng công nhận tức giận và ghê tởm là những cảm xúc cơ bản của con người. Bảy cảm xúc này được thể hiện trong tất cả các nền văn hóa và được coi là phổ biến.

Mỗi cảm xúc trong số bảy cảm xúc này đều có một biểu cảm khuôn mặt chung tương ứng và hầu hết mọi người có thể nhận ra những biểu hiện này trên khuôn mặt của người khác. Mọi người dễ dàng nhận ra những cảm xúc cơ bản liên quan đến thành công mà họ có được trong các tương tác xã hội như thế nào. Thông thường, những người mắc chứng rối loạn ngăn biểu hiện trên khuôn mặt của những cảm xúc thích hợp sẽ gặp khó khăn khi nhận ra những cảm xúc đó ở người khác. Những biểu hiện giống nhau của những cảm xúc này được tìm thấy ở tất cả các giai đoạn của cuộc đời, bắt đầu từ giai đoạn sơ sinh. Chúng cũng được tìm thấy ở những người mù và trong số các loài linh trưởng không phải con người như tinh tinh.

Một số nhà tâm lý học cũng công nhận tình yêu, sự lo lắng và sự tin tưởng là những cảm xúc cơ bản của con người. Ngoài bảy cảm xúc cơ bản, nhà nghiên cứu Jaak Panksepp của Đại học Bowling Green nhận ra một nhóm cảm xúc cơ bản tương tự ở nhiều loài, bao gồm cả con người. Bộ của Panksepp bao gồm ham muốn, tìm kiếm, thịnh nộ, sợ hãi và quan tâm. Bộ này cũng bao gồm hoảng sợ /đau buồn và vui chơi. Panksepp tin rằng trung tâm điều khiển những cảm xúc này nằm trong một khu vực rất nguyên thủy của não và chúng đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến hóa của các loài xã hội.