Tầm quan trọng của du lịch ở Philippines là gì?

Du lịch là một ngành quan trọng ở Philippines vì ​​nó mang lại nguồn thu nhập trực tiếp cho đất nước. Nó là một đóng góp đáng kể cho nền kinh tế, thêm 5,8% tổng giá trị trực tiếp vào GDP từ năm 2000 đến năm 2010, và tạo ra thu nhập từ ngoại hối, doanh thu và việc làm.

Du lịch là một công cụ tạo ra việc làm lớn, cả trực tiếp và gián tiếp. Du lịch nhanh chóng tạo ra thu nhập cho các doanh nghiệp nhỏ và lớn, cho chính phủ thông qua doanh thu từ thuế bán hàng và cho các hộ gia đình thông qua tiền lương từ các công việc liên quan đến du lịch. Thu nhập mà chính phủ thu được dưới hình thức thuế là cung cấp các hoạt động, dịch vụ và sản phẩm được sử dụng bởi khách du lịch. Sự gia tăng việc làm ở những nơi tập trung đông khách du lịch thúc đẩy phát triển kỹ năng và nghề, mở ra cơ hội cho thanh niên tích lũy kinh nghiệm và kiến ​​thức, đồng thời cho phép chính phủ xuất khẩu các dịch vụ đẳng cấp thế giới.

Sự phát triển của du lịch ở các vùng và tỉnh xa khu vực đô thị mở đường cho chi tiêu cho cơ sở hạ tầng du lịch. Các khu vực đã từng kém phát triển sẽ được tích hợp với cơ sở hạ tầng phù hợp và có nhiều cơ hội hơn để tăng trưởng kinh tế. Du lịch cũng cải thiện hình ảnh của Philippines trong thương mại quốc tế. Một quốc gia thân thiện với du lịch thúc đẩy văn hóa du lịch, nơi du khách, người dân địa phương và cả cộng đồng có thể chia sẻ một môi trường an toàn và sạch sẽ.