Các vấn đề xã hội là gì?

Một vấn đề xã hội là bất kỳ vấn đề nào mà một nhóm người coi là không mong muốn đối với toàn bộ cộng đồng. Nhóm người xác định và đặt tên cho vấn đề không nhất thiết phải bao gồm tất cả hoặc thậm chí một phần lớn của toàn bộ cộng đồng, chỉ chiếm một số lượng đáng kể trong toàn bộ dân số. Đôi khi điều này dẫn đến xung đột giữa các nhóm.

Các vấn đề xã hội đề cập đến một nhóm lớn các vấn đề mà các thành viên cộng đồng có thể cảm thấy ảnh hưởng tiêu cực đến một nhóm dân số nhất định. Một vấn đề chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân không phải là một vấn đề xã hội. Một vấn đề chỉ xảy ra một lần là một vấn đề xã hội. Ví dụ, nếu một thanh niên mở tiệc và mở nhạc lớn, một người hàng xóm đang buồn ngủ thì không thể cho rằng sự việc này là một vấn đề xã hội. Tuy nhiên, sự việc có thể phản ánh điều mà nhiều thành viên cộng đồng nhận định là một vấn đề xã hội. Âm nhạc lớn được phát trong bữa tiệc phản ánh sự thiếu tôn trọng người lớn tuổi của những người trẻ tuổi, thể hiện rõ qua tiếng nhạc lớn vào đêm khuya. Một số vấn đề xã hội được xác định bởi toàn dân, như tội phạm và chiến tranh. Các vấn đề xã hội phải được xác định theo vị trí địa lý và ranh giới của họ, một cá nhân hoặc nhóm vi phạm cụ thể và một vấn đề có thể xác định, gây tổn thương.