Tại sao Hajj lại rất quan trọng đối với người Hồi giáo?

Hajj quan trọng đối với người Hồi giáo vì nó giúp dạy họ về mục đích thực sự của họ trên Trái đất, cảm thấy có mối liên hệ chặt chẽ hơn với Allah, đoàn kết với anh chị em của họ trong cuộc hành trình, tìm thấy sự khiêm tốn của họ, để BBC cho biết, giúp họ củng cố các phương pháp thờ phượng và công nhận sự bình đẳng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều bình đẳng trong cuộc hành trình vì không có dấu hiệu nào về sự giàu có, địa vị kinh tế xã hội, niềm tự hào về nghề nghiệp hoặc các thuộc tính khác.

Trên hành trình, tất cả mọi người phải mặc quần áo Ihram màu trắng, không có bất kỳ biểu tượng hoặc chi tiết biểu thị nào khác. Cuộc hành trình được yêu cầu bởi đức tin Hồi giáo của tất cả những người có đủ khả năng về thể chất để hoàn thành nó và những người có đủ khả năng để đi. Người ta mong đợi rằng nếu có thể, tất cả các tín đồ Hồi giáo sẽ thực hiện chuyến hành trình ít nhất một lần trong đời.

Hajj là một truyền thống đặc biệt (được gọi là trụ cột thứ năm của đạo Hồi) và chỉ giới hạn cho những người theo đạo Hồi. Những người không theo đạo Hồi không được phép tham gia lễ Hajj hoặc vào đền khi đến nơi. Có hơn ba triệu người Hồi giáo tham gia cuộc hành trình hàng năm. Trong thế giới hiện đại, Hajj đã trở thành một cách để các bậc cha mẹ truyền lại các giá trị Hồi giáo truyền thống cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên của họ.