Những người đàn ông Scorpios có thích được theo đuổi không?

Những người đàn ông Scorpios có thích được theo đuổi không?

Theo Love To Know, đàn ông cung Bọ Cạp thích được theo đuổi. Tuy nhiên, đàn ông cung Bọ Cạp rất kén chọn, vì vậy đàn ông cung Bọ Cạp chỉ thích được theo đuổi khi họ coi những người phụ nữ theo đuổi họ xứng đáng với họ. tình cảm.

Đàn ông cung Bọ Cạp biết họ là ai và họ muốn gì, và họ có những tiêu chuẩn cao. Bởi vì điều này, Scorpios có xu hướng rất đặc biệt về bạn tình của chúng. Nói thẳng ra, hầu hết các cung hoàng đạo đều không đáp ứng được tiêu chí của họ. Nhiều phụ nữ coi đặc điểm này là khó chịu, nhưng Scorpios không quan tâm, điều này đặc biệt đúng với những phụ nữ có dấu hiệu khí hư. Họ thường coi Scorpios là người quá tự cao và kiêu ngạo.