Ba loại mối quan hệ cộng sinh là gì?

Ba loại mối quan hệ cộng sinh là gì?

Ba kiểu quan hệ cộng sinh là tương hỗ, tương sinh và ký sinh. Trong cộng sinh, ít nhất một thành viên trong cặp được hưởng lợi từ mối quan hệ, trong khi vật chủ cũng có thể được hưởng lợi, có thể không bị ảnh hưởng hoặc có thể bị hại.

Trong mối quan hệ tương hỗ, cả hai sinh vật đều được hưởng lợi từ sự kết đôi cộng sinh. Mối quan hệ giữa ngựa vằn và chim oxpecker là tương hỗ. Oxpecker loại bỏ bọ ve và các sinh vật ký sinh khác khỏi da ngựa vằn. Oxpecker được cung cấp thức ăn, trong khi ngựa vằn được cung cấp một hình thức kiểm soát dịch hại.

Quan hệ cộng sinh là mối quan hệ cộng sinh trong đó một sinh vật tiêu thụ thức ăn không sử dụng của sinh vật khác, nhưng không gây hại cho vật chủ của nó. Một ví dụ về chủ nghĩa hài hòa là loài cá remora và một con cá mập. Cá remora bám tạm thời vào cá mập và nhặt thức ăn thừa khi cá mập cho ăn. Con cá mập không bị tổn hại nhưng cũng không nhận được lợi ích gì từ mối quan hệ.

Trong quá trình ký sinh, sinh vật ký sinh sống trên hoặc trong vật chủ của nó để đảm bảo nguồn dinh dưỡng. Trong mối quan hệ ký sinh, một số tác hại được thực hiện đối với sinh vật chủ. Ký sinh trùng động vật bao gồm vi rút, vi khuẩn, sán dây, bọ chét, rận và ve.