Xương được cấu tạo từ gì?

Xương bao gồm xương vỏ não và xương ngoài. Xương vỏ não cứng và khỏe, xương hình cầu ít đặc hơn xương vỏ não và nhẹ hơn. Xương cũng được cấu tạo bởi các tế bào tạo xương, collagen, protein, muối khoáng vô cơ và các tế bào phục hồi xương.

Xương giúp bảo vệ các cơ quan và hỗ trợ cơ thể. Bộ xương người lớn chứa 206 xương khác nhau. Có hai loại xương có thể được xác định bằng cách collagen hình thành. Xương dệt được xác định bởi các sợi collagen không có tổ chức và yếu. Xương lam được xác định bởi các sợi collagen có tổ chức, song song và chắc khỏe.