Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Giáo Dục Người Lớn Là Gì?

Một số yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục người lớn bao gồm quá trình già đi, động lực, kinh nghiệm và mức độ tham gia của người học. Các phương pháp học tập được áp dụng cũng ảnh hưởng đến giáo dục người lớn.

Lão hóa dẫn đến những thay đổi về thể chất như suy giảm thị lực và thính giác cũng như những thay đổi trong chức năng nhận thức. Những thay đổi này ảnh hưởng đến khả năng học hỏi của người lớn.

Mức độ động cơ của người học ảnh hưởng đến việc học. Động lực sẽ giảm đi nếu người hướng dẫn không khuyến khích và nuôi dưỡng hứng thú ở người học. Những người học trưởng thành có động lực hơn nếu họ thấy mối liên hệ giữa mục tiêu học tập với công việc hoặc cuộc sống của chính họ.

Người lớn mang nhiều trải nghiệm và sở thích vào môi trường học tập. Người hướng dẫn nên tạo cơ hội cho người lớn sử dụng những gì họ đã biết và áp dụng những gì họ đang học vào môi trường học tập.

Người lớn có nhu cầu định hướng và tự quyết định những gì cần học. Họ tham gia vào quá trình học tập với một mục tiêu rõ ràng trong đầu và thường đóng vai trò lãnh đạo trong việc học tập. Giáo viên nên khuyến khích người học nhưng cũng củng cố quá trình học tập.

Các phương pháp giảng dạy được sử dụng để dạy nội dung mới ảnh hưởng đến phản ứng của người học đối với việc học. Người hướng dẫn nên sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau và cũng xem xét các phong cách học tập khác nhau mà mỗi người lớn mang đến lớp học.