Ví dụ về Vay mượn Văn hóa là gì?

Một ví dụ về sự vay mượn văn hóa là việc các nghệ sĩ không phải bản địa sử dụng hình ảnh hoặc phong cách nghệ thuật bản địa. Điều này có thể được coi là đặc biệt có vấn đề khi chưa xin phép và chỉ đơn giản là tác phẩm của các nghệ sĩ bản địa đã sao chép.

Sự vay mượn văn hóa, hoặc chiếm đoạt văn hóa, cũng có thể bao gồm việc các thành viên của một nhóm văn hóa này chấp nhận phong cách ăn mặc của một nhóm văn hóa khác - ví dụ: khi người da trắng trồng những chiếc quần dài.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người bị "mượn" đều coi đó là hành động vô cảm. Chẳng hạn, viết cho Huffington Post, nhà văn Ấn Độ Anjali Joshi đã chỉ trích cuộc tranh cãi trên mạng xã hội xung quanh việc một cô gái da trắng nhận bindi Hindu, cho rằng nhiều phụ nữ Hindu thậm chí không hiểu ý nghĩa văn hóa của bindi.