Twister là gì?

Vòng xoắn là bất kỳ vật thể hoặc hiện vật xoắn nào. Trong cách sử dụng không chính thức, từ này đề cập đến một cơn lốc xoáy hoặc gió xoáy. Trong tiếng Anh thân mật, gọi một người nào đó là kẻ hỗn láo nghĩa là cô ấy là một người không trung thực và vô kỷ luật.

Các ghi chép lịch sử cho thấy rằng từ "twister" đã được sử dụng trong tiếng Anh vào thế kỷ 16. Những người nói tiếng Anh Mỹ bắt đầu gọi lốc xoáy hoặc gió xoáy vào thập kỷ cuối của thế kỷ 19. Bộ phim Hollywood năm 1996 "Twister" nói về những cơn lốc xoáy dữ dội. Từ này có một ký hiệu khác; trong tiếng lóng của thế giới ngầm tội phạm Mỹ, twister là chìa khóa.