Tên hóa học của Giấm là gì?

Giấm bao gồm axit axetic, hoặc CH3COOH và nước, H2O. Có thể thêm một lượng nhỏ đường và nước hoa quả vào giấm làm chất tạo hương vị và việc truyền các loại thảo mộc cũng rất phổ biến.

Trong khi nước chiếm phần lớn thể tích của giấm, axit axetic là thành phần hoạt động chính. Nồng độ axit axetic trong giấm thay đổi đáng kể từ loại này sang loại khác. Giấm chưng cất thường có nồng độ axit axetic thấp nhất, từ 5 đến 8 phần trăm thể tích. Nồng độ axit axetic trong giấm rượu, một dạng giấm đậm đặc hơn, đôi khi có thể lên tới 20%.